สุขภาพ / การออกกำลังกาย / โรค

สาเหตุของโรคหลอดลมอักเสบ ที่เกิดจากสิ่งใกล้ตัว!

โรคหลอดลมอักเสบ
โรคหลอดลมอักเสบ แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ หลอดลมอักเสบเรื้อรังและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่ามีอาการมีไข้ ไอแห้งๆ เจ็บคอ เพราะอาการเหล่านี้เป็นเพียงอาการข้างต้นของโรคหลอดลมอักเสบ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาก่อนที่อาการจะเรื้อรังและเป็นหนักมากจนอันตราย

สาเหตุของโรคหลอดลมอักเสบ เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส ควันบุหรี่ สารเคมีต่างๆ รวมไปถึงมลพิษในชีวิตประจำวันของเราด้วย เราสามารถตรวจพบได้ด้วยการตรวจร่างกาย เช่น การเอกซเรย์ ตรวจเลือด การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจดูลักษณะการทำงานของปอด เป็นต้น
หากมีอาการข้างต้นที่เป็นมาหลายเดือนแล้วก็แสดงว่าเป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง จะมีอาการไอมากขึ้น มีเสมหะมากในตอนเช้า มีอาการเหนื่อยหอบ ถ้าหากสภาพแวดล้อมมีอากาศที่เย็นจะทำให้มีอาการไออย่างต่อเนื่องเป็นระยะจนบางครั้งจะมี

อาการไอจนตัวสั่นได้ จึงส่งผลให้เจ็บชายโครง หรือในบางรายไอจนปัสสาวะเล็ดได้
การรักษาโรคหลอดลมอักเสบ รักษาโดยการใช้ยาขยายหลอดลม ยาขับเสมหะ และใช้ยาปฏิชีวนะสำหรับสาเหตุที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย อีกทั้งเราต้องต้องดูแลตนเองให้พ้นจากสิ่งกระตุ้นหรือสภาพแวดล้อมที่ทำให้มีอาการข้างต้นด้วย อีกทั้งโรคนี้ยังทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคถุงลมโป่งพองได้ง่ายอีกด้วย

Tagged ,