สุขภาพ / การออกกำลังกาย / โรค

มะเร็งปากมดลูก มีสาเหตุมาจากอะไร?

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่ตรวจพบและเป็นมะเร็งยอดฮิตที่สุดของหญิงไทย และมีแนวโน้มว่าหญิงไทยจะมีอัตราการของการเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกสูงขึ้นในทุกๆปีอีกด้วย โดยช่วงอายุที่ตรวจพบการเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกมากที่สุดคือ ช่วงอายุ 35 – 60 ปี ซึ่งในหญิงที่มีการตรวจพบในระยะแรกๆนั้นจะมีโอกาสในการหายจากโรคมะเร็งปากมดลูกสูงกว่าในหญิงที่ตรวจพบมะเร็งปากมดลูกในระยะถัดมา โดยการตรวจภายในนั้นจะเป็นการช่วยให้หญิงไทยสามารถป้องกันและรักษามะเร็งปากมดลูกได้อย่างทันท่วงที

สาเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูก
สาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกที่หญิงไทยทุกคนพึ่งระวังก็คือ การที่มีคู่นอนมากกว่า 1 คน ,การสูบบุหรี่ ,เคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ ,การมีเพศสัมพันธุ์ตั้งแต่อายุยังน้อย (อายุต่ำกว่า 18 ) ,เคยมีความผิดปกติของปากมดลูกมาก่อน , รับประทานยาคุมกำเนิดเป็นเวลานานๆ ,มีคนในครอบครัวเคยมีประวัติในการเป็นมะเร็งปากมดลูกมาก่อน ,คู่นอนของคุณเคยมีภรรยาที่มีเชื้อมะเร็งปากมดลูก หรือ คู่นอนของคุณเป็นมะเร็งองค์ชาติ เป็นต้น
อาการของโรคมะเร็งปากมดลูก

 

อาการของมะเร็งปากมดลูก
อาการของมะเร็งปากมดลูกคือ มีเลือดไหลออกมาจากช่องคลอด แต่ไม่ใช่เลือดประจำเดือน อาจจะออกมาหลังจากการที่มีเพศสัมพันธุ์ หรือ บางครั้งก็อาจจะไหลปนมากับตกขาว เลือดที่ไหลออกมาจะมีลักษณะไหลออกมาแบบกระปริกระปรอย และ ในกรณีที่มะเร็งปากมดลูกลุกลามไปยังบริเวณอื่นๆ จะมีอาการปวดหลัง ขาบวม ถ่ายปัสสาวะ หรือ อุจจาระออกมาเป็นเลือด
เพราะฉะนั้นในผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธุ์แล้วทางเราก็ขอแนะนำว่าให้คุณหมั่นไปตรวจภายในเพื่อหามะเร็งปากมดลูกปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง ถ้าแพทย์พบความผิดปกติจะได้ทำการรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายได้สูงขึ้น ซึ่งการตรวจมะเร็งปากมดลูกนั้นไม่น่ากลัวอย่างที่คิด และ ใช้เวลาในการตรวจไม่นาน โดยแพทย์จะใช้เครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายกับไม้เล็ก ขูดเอาเซลล์หรือ เนื้อเยื่อที่บริเวณช่องคลอดเบาๆออกมา แล้วนำเนื้อเยื่อที่ได้นั้นไปตรวจหามะเร็งปากมดลูกต่อไป

Tagged ,