สุขภาพ / การออกกำลังกาย / โรค

สาเหตุของการติดเชื้อ พยาธิไส้เดือน

พยาธิไส้เดือน
พยาธิไส้เดือน เป็นพยาธิที่มีลักษณะตัวกลมที่มีชื่อว่า แอสคาริส ลัมบริคอยดิส คนที่มีพยาธิอยู่อาจจะแสดงอาการหรือไม่แสดงอาการก็ได้ หรือบางทีพยาธิจะถูกขับออกมาจากอุจจาระ หรือบางครั้งก็อาจจะออกมาจากปากหรือจมูก ก็ได้แล้วแต่รุแบบ การอยู่อาศัย การเจริญเติบโตของพยาธิไส้เดือน

สาเหตุของการติดเชื้อพยาธิไส้เดือน อาจเกิดจากการรับประมานอาหารที่มีเชื้อโรคหรือพยาธิ หรืออาการที่ปนไข่พยาธิไส้เดือนอยู่ จึงทำให้ไข่ของพยาธิไส้เดือนเข้าไปในฝังตัวในลำไส้เล็ก และชอบชอนไชไปอยู่ในปอด แล้วจึงค่อยชอนไชไปสู่ถุงลม หลอดลม หลอดอาหาร จนกระทั้งลงไปถึงลำไส้เล็กแล้วจึงกลายเป็นตัวอ่อน แล้วจึงแพร่ขยายไปถึงปอดและถุงลม


อาการของคนที่มีพญาธิไส้เดือนในตัว ถ้าพยาธิไส้เดือนชอนไชไปถึงปอดและถุงลม มักจะทำให้หายใจเสียงดัง มีอาการไอเป็นเลือด มีไข้ หากพยาธิมีจำนวนมาก มันจะขดตัวรวมกันเป็นก้อนแล้วไปอุดตันท่อน้ำดีซึ่งเป็นสาเหตุของโรคดีซ่าน และยังสามารถไปอุดตันท่อตับอักเสบ อุดตันลำไส้อักเสบและเป็นไส้ติ่งได้
เพราะฉะนั้นพยาธิไส้เดือนเป็นเรื่องที่อันตราย เราไม่ควรมองข้าม ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการกินของเราเอง ควรทานอาหารที่สะอาด สดๆร้อนๆ ไม่ทิ้งไว้นานหรืออาหารที่มีแมลงตอม และที่สำคัญควรทานยาถ่ายพยาธิบ่อยๆ

Tagged ,