สุขภาพ / การออกกำลังกาย / โรค

สาเหตุของโรคหลอดลมอักเสบ ที่เกิดจากสิ่งใกล้ตัว!

โรคหลอดลมอักเสบ
โรคหลอดลมอักเสบ แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ หลอดลมอักเสบเรื้อรังและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่ามีอาการมีไข้ ไอแห้งๆ เจ็บคอ …